Skolorientering.se

Vi lär dina elever att hitta rätt och inspirerar till ett aktivt uteliv!

Vi är specialiserade på att arrangera skolorientering i Stockholmsregionen. Du slipper fundera över kartor och kontroller och kan fokusera på att stötta eleverna – vi sköter resten!

Vi hjälper till med: