Skolorientering.se

Vi kan skolorientering!

Vi lär dina elever att hitta rätt och inspirerar till ett aktivt uteliv! Vi är specialiserade på att arrangera skolorientering framförallt i Stockholmsregionen. Du slipper fundera över kartor och kontroller och kan fokusera på att stötta eleverna – vi sköter resten!

NYHET:

Utbildningspaketet är skapat för att du som lärare skall få en enklare resa samtidigt som eleverna lär sig lättare. Genom färdiga presentationer, filmer och övningar blir undervisningen roligare och det blir tydligare vilka färdigheter som krävs av eleverna. Du får också tips och råd kring betygsättning! Läs mer och beställ här

Vi hjälper till med:

Behöver du tips & råd? Besök vår kunskapsbank!Registrering SI-pinne: https://forms.gle/BGoXPZVhoiSFozXc8