Skolorientering.se

Vi kan skolorientering!

Vi lär dina elever att hitta rätt och inspirerar till ett aktivt uteliv! Vi är specialiserade på att arrangera skolorientering framförallt i Stockholmsregionen. Du slipper fundera över kartor och kontroller och kan fokusera på att stötta eleverna – vi sköter resten!

Vi hjälper till med:

Behöver du tips & råd? Besök vår kunskapsbank!Registrering SI-pinne: https://forms.gle/BGoXPZVhoiSFozXc8