Skolorientering under corona

Trots den pågående coronapandemin finns det fortfarande möjligheter att undervisa och examinera i orientering. Vi hjälper till och finns som ett stöd till dig som lärare om det behövs – hör av dig!

Teorilektioner digitalt

Vi håller i teorilektioner inom orientering, vi kan både lära ut grundkunskaper och mer avancerade delar av orienteringen. Med ett paket av presentation, filmer och egna övningar så får eleverna en rolig hemundervisning.

Vi anpassar oss till er digitala plattform – oavsett om det är Meet, Zoom, Teams, Skype eller något annat!

Öva på egen hand

Skogen finns alltid tillgänglig och eleverna väljer själv när de vill öva sina orienteringskunskaper. Vi fixar banor och sätter ut kontroller, eleverna kan antingen spela in sina rutter med GPS i telefonen eller verifiera genom den kod som finns vid kontrollerna.

Examinering på distans

Det är inga problem att genomföra en examination i orientering med distansundervisning, det finns flera alternativ:

  • Eleverna får en starttid och kommer till start/mål-plats utspritt under en hel dag.
  • Eleverna genomför en orienteringsbana på egen hand under en eller flera dagar, eleverna spelar in sin rutt med GPS i telefonen och laddar upp den för bedömning.

Dessutom kan vi tillhandahålla ett kunskapsprov innan eleverna får ge sig ut på orienteringsbanan för att säkerställa grundläggande kunskaper.